מציאת שיפוע ישר על פי ישר אנך

מציאת שיפוע ישר על פי ישר אנך

בסרטון הזה יש הצגה והדגמה של היחס בין השיפועים של ישרים אנכים, וכיצב ניתן למצוא משוואת ישר על פי משוואת ישר אנך. הסרטון מתאים לתלמידי שלוש יחידות ו...

קרא עוד