מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע - הדרך האלגברית (הצבה)

בסרטון הזה יש הסבר והדגמה של השיטה האלגברית למציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע - בעזרת הצבה בתבנית y=mx+b. הדרך הזו טובה כדי להבהיר את ההגיון שבטכניקה ומתאימה מאוד להוראה בחטיבת הביניים. לגבי תלמידים מתקשים ב-3 יחידות: יש ויכוח האם זו הדרך המתאימה או השימוש בנוסחא : y-y=m(x-x)  היא המתאימה יותר.

 בהצלחה!