התמצאות במערכת הצירים

משוואות ישרים עולים (בהקשר של "סיפורים מהחיים")

משוואות ישרים יורדים , עולים וקבועים (בהקשר של "סיפורים מהחיים")

מציאת נקודות חיתוך עם הצירים (שיטת צחב"ק)

מציאת "בן הזוג" של שיעורי נקודה (שיטת צחב"ק)

מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים (שיטת צחב"ק)

מציאת נקודת "קצה" או נקודת "אמצע" (שיטת צחב"ק)

פתרון שאלון בגרות באמצעות שיטת צחב"ק

בואו נדבר על שברים (א): מציאת נקודות חיתוך עם הצירים  (משוואות עם שברים)

בואו נדבר על שברים(ב): מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים (משוואות עם שברים)

מבנה משוואת הישר (א)

מבנה משוואת הישר (א) - באנגלית

מבנה משוואת הישר (ב) - ישרים מיוחדים

מציאת משוואת הישר על פי נקודה ושיפוע - בדרך גרפית

מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע - בדרך אלגברית

מציאת שיפוע ישר על פי שיפוע הישר המקביל (שיטת אמ"ן)

מציאת שיפוע ישר על פי שיפוע הישר המאונך לו (שיטת אמ"ן)

איפה נמצא ישרים מאונכים? 

מציאת שיפוע על פי שתי נקודות באמצעות נוסחה

מציאת מרחק ('דיסטאנס') בין שתי נקודות

מציאת נקודות חיתוך של מעגל עם הצירים