מצגת זו היא מצגת פתיחה לנושא ״תהליכים ותופעות המתנהגים באופן מעריכי״ (המוכר לנו כ״בעיות גדילה ודעיכה״ מהתכנית הישנה).
 המצגת  עוסקת בהבנה והבחנה בין סוגים של תהליכים המתרחשים על רצף זמן: תהליכים של עליה או ירידה לינארית ותהליכים של עלייה או ירידה מעריכית. זו הזדמנות "לראות בעיניים" ולהבין את המשמעות של אפשרות הגידול המתעצם מאיבר לאיבר בתופעות המתנהגות באופן מעריכי. כדאי להשתמש במצגת כ"מצגת פעילה" וכאשר מופיעות שאלות, לעצור ולתת לתלמידים לחשב ולהגיע לתשובות בעצמם לפני שממשיכים בהמחשה במצגת.

לצפייה להורדת המצגת