מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע - בדרך גרפית

בסרטון הזה מוצגת הדרך הגרפית למציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע. מעבר להצגת השיטה, הסרטון ממחיש ויזואלית את רעיון השיפוע (כ"מדרגות") ואת משמעות ה-b במשוואת הישר.