ישרים אנכים במצולעים - גיאומטריה אנליטית

בסרטון נראה היכן אפשר "לפגוש" ישרים אנכים במצולעים, וכיצד אפשר לפתור שאלות בגיאומטריה אנליטית בעזרת תכונת ה"הופכי-נגדי" של שיפועי ישרים אנכים