סרטון בנושא בעיות קיצון בגרפים על מערכת הצירים

בסרטון יש הסבר על הרעיון העומד מאחורי בעיות קיצון על גרפים במערכת הצירים וכן הסבר והדגמה של שלבי הפתרון של שאלות.