סרטון למורים ותלמידים גיאומטריה אנליטית - מציאת נקודות: נקודות חיתוך עם הצירים