סרטון: מציאת מרחק בין שתי נקודות על מערכת הצירים

הסרטון מסביר ומדגים כיצד למצוא מרחק בין 2 נקודות, דרך משפט פיתגורס, ועד לנוסחת הדיסטאנס