חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א'

  • חוברת זו עוסקת בהבנה של נושא הפונקציות ובמיומנויות האלגבריות הנדרשות
  • לפתרון בעיות בחשבון דיפרנציאלי – החל מפתרון משוואות שונות ועד לשימוש 
  • בכלי הנגזרת בפונקציות פולינום , חקירת פונקציית פולינום ושימוש באינטרגלים.

לצפייה בחוברת