חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב'

החוברת עוסקת בחקירת פונקציות שורש, חקירת פונקציית מנה ובבעיות קיצון מסוגים שונים. כל נושא נלמד בהדרגה עד לרמת שאלות ברמת בגרות ותרגולן.

לצפייה בחוברת