גיאומטריה אנליטית ב' ובעיות מילוליות

  • גיאומטריה אנליטית ב': בנייה של הידע והמיומנויות לפתרון שאלות בגיאומטריה אנליטית עם מעגל, ותרגול שאלות ברמת בגרות.
  • שאלות מילוליות: הקנייה של הידע הנדרש לפתרון בעיות מילוליות בנושא קנייה ומכירה, תוך התייחסות הן למיומנויות של ניתוח הטקסט, סידורו ו"תירגומו" לביטויים
  • מתמטיים , והן למיומנויות האלגבריות הנדרשות לפתרון השאלות.

לצפייה בחוברת