גיאומטריה אנליטית א' ליחידה שלישית

בחוברת יש בניה הדרגתית של הידע והמיומנויות הבסיסים הנדרשים לפתרון שאלות בגרות בגיאומטריה אנליטית, עד לשאלות ברמת בגרות בנושא ישרים ומצולעים, על פי רוח השאלות המופיעות בבגרויות בשמונה השנים האחרונות.

החוברת מלווה בסרטונים ויזואליים קצרים בנושאים השונים.

לצפייה בחוברת