פתרון שאלות בגיאומטריה אנליטית בעזרת צחב"ק

סרטון זה מיועד לתלמידים ומורים ומדגים איך בעזרת ארבעת המויומנויות של מציאת נקודה אפשר לפתור חלק ניכר מסעיפי שאלות הבגרות בגיאומטריה אנליטית.