בואו נדבר על שברים (חלק ראשון)

בסרטון המצורף יש התייחסות לנושא הכאוב... שברים. עבור תלמידים רבים משוואות עם שברים (או עצם ההמצאות של שברים בקרבתם..) מהווה מחסום פסיכולוגי בלתי עביר... בסרטון ננסה "להביט לשברים בעיניים" ולראות שהשד לא כל כך נורא ואפשר להתמודד עם פתרון משואות עם שברים (בעזרתו של ידידנו מחשבון)