תרגול מציאת נקודות חיתוך של מעגל עם הצירים

בקובץ יש הסבר על מציאת נקודות חיתוך עם הצירים ופתרון המשוואה הריבועי "בדרך קיצור" .

לפתיחת והורדת הקובץ