חוברת גיאומטריה אנליטית ב' - מעגל + בעיות מילוליות

30 ₪

בחלק הראשון של החוברת עוסק בגיאומטריה אנליטית - עד רמת שאלות בגרות עם מעגל

החלק השני עוסק בבעיות מילוליות עד רמת שאלות בגרות

חוברות שעשויות לעניין אותך

חוברות שצפית בהן לאחרונה