פרבולה והתפלגות נורמלית

  • פרבולה: החוברות מתחילה בהתמצאות במערכת הצירים ומושגים בסיסיים וממשיכה להבנה וטכניקות לחישוב נקודות על הפרבולה, תחומים ושאלות בגרות

התפלגות נורמלית: כל הנושא החל מהמושגים והמיומנויות הבסיסיות ועד כל סוגי שאלות הבגרות.  

לצפייה בחוברת