סטטיסטיקה והסתברות יחידה ראשונה/שנייה

  • סטטיסטיקה והסתברות חלק א': מושגים בסיסיים ונושאי הלימוד עלפי שאלות המאגר של היחידה הראשונה.

סטטיסטיקה והסתברות חלק ב': לימוד בעקבות שאלות הבגרות של מאגר היחידה השנייה.  

לצפייה בחוברת