חוברת גשר למתמטיקה - חלק ב' - גיאומטריה אנליטית

החוברת עוסקת בגיאומטריה אנליטית ליחידת הלימוד הראשונה. בשני הפרקים הראשונים של חוברת שמנו דגש על לימוד מתוך הבנה וקישור למצבים מוכרים בחיים : הבנה של מערכת הצירים כ"מפה" בעזרתה ניתן להתמצא ולסמן נקודות וקווים במישור והבנה של משוואת הישר כמייצגת של מצבים ו"סיפורים מהחיים". פרקים 3-5 עוסקים בטכניקות אלגבריות ואינטואיטיביות למציאת נקודות, משוואות ישר ואורכי קטעים, ברמה הנדרשת לפתרון תרגילים בשאלון של היחידה הראשונה. החוברת מלווה בתומכי זכרון מילוליים וויזואלים וקישורים לסרטונים בנושאים השונים.

לצפייה בחוברת