סרטון למורים ותלמידים - גיאומטריה אנליטית - מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים