דפי הסבר ותרגול ממוקדים לבגרות 35382 - בעיות קיצון

קובץ הדפים שלפניכם לקוח בתוך חוברת "חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי" של "מתמטיק-טק"  בדפים מצויים הסברים ותרגול ממוקד לנושאים שהוגדרו במיקוד לקיץ 2022

לצפייה והורדת הקובץ