חוברת מסלולים- אשכול התמצאות במישור ובמרחב חלק א' - לכיתה י'

אשכול התמצאות במרחב א'- היקפים ומסלולים